Ontworming

Ontwormen en resistentie bij schapen

Resistentie van maagdarmwormen tegen anthelmintica (ontwormingsmiddelen) is in de grote schapenlanden inmiddels een gigantisch probleem. Er zijn landen waar bijna geen middelen meer werken. Resistentie komt ook in Nederland geregeld voor. Factoren die de resistentie ontwikkeling bevorderen zijn:
  1. de gebruikte dosering: onderdoseringen veroorzaken gemakkelijk resistentie;
  2. het aantal uitgevoerde behandelingen: naarmate de behandelingsfrequentie toeneemt, neemt ook de kans op resistentie toe;
  3. het gedeelte van de totale populatie dat aan een behandeling wordt blootgesteld. De lebmaagworm Haemonchus contortus overwintert in een ruststadium in het schaap. Een onderdosering van een ontworming middel rond de lammer tijd leidt gemakkelijk tot resistentie, omdat op dat moment de hele wormpopulatie een onderdosering krijgt.

Het is van belang dat schapenhouders met bovenstaande factoren rekening houden. Bij twijfel over te gebruiken middelen en de toepassing daarvan kunnen zij beter in overleg met hun dierenarts een ontworming schema opstellen. Een ontwormingsschema aan het begin van het seizoen ziet er als volgt uit:

  1. ontworm de ooien voor ze met de lammeren naar buiten gaan;
  2. breng de schapen met lammeren naar buiten op een perceel waar de wormdruk zo laag mogelijk is
  3. ontworm de lammeren op een leeftijd van vier tot zes weken; op het moment van ontwormen moeten ze minimaal twee weken buiten zijn geweest
  4. gebruik een goed wormmiddel in een goede dosering.

De rest van het ontworming schema is afhankelijk van uw bedrijfssituatie.

Tegenwoordig kunt u op wormenwijzer.nl automatisch een gericht advies krijgen wanneer en met welk middel u uw schapen of lammeren kunt ontwormen.

Uw dierenarts kan u daarover uiteraard ook adviseren.